Ochrona katodowa

Projektujemy ochronę katodową dla nowo budowanych jak i istniejących już konstrukcji. Wykonujemy zarówno ochroną protektorową jak i ochronę z zewnętrznym źródłem prądu.

Naszą przewagą jest to, że sami projektujemy i wykonujemy urządzenia stosowane do ochrony. Dzięki temu możemy dobrać parametry urządzenia do istniejących warunków jak również jesteśmy konkurencyjni cenowo.

Łączymy monitorowanie korozji z ochroną katodową. Zgodnie z obecnym trendem światowym stosujemy monitorowanie skuteczności ochrony za pomocą techniki korozymetrii rezystancyjne.

Oferujemy także rozbudowę już istniejących systemów ochrony katodowej o telemetryczne monitorwanie parametrów ochrony oraz o monitorowanie szybkości korozji.