Monitorowanie korozji

Naszą specjalnością jest monitorowanie szybkości korozji

Monitorowanie szybkości korozji polega na cyklicznym pomiarze szybkosci ubytku metalu na skutek korozji. Do tego celu wykorzystuje się uznane i stosowane od lat metody – polaryzację liniową (LPR – Linear Polarisation Resistance) i korozymetrię rezystancyjną (ER – Electrical Resistance) zwaną też rezystometrią. Innymi znanymi metodami są analiza szumu elektrochemicznego (ECN – Electrochemical Noise) i analiza harmoniczna (HA – Harmonic Analysis).

Specjalizujemy się w wykorzystaniu dwóch pierwszych metod. Metoda polaryzacji liniowej nadaje się do chwilowego pomiaru w środowiskach przewodzących. Rezystometria sprawdza się w środowiskach ciekłych nieprzewodzących, gazach czy gruntach.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie w budowie systemów elektronicznych w wykonaniu Ex przeznaczonych do prac w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować pomiar szybkości korozji nawet wewnątrz rurociągów z paliwami lub gazami palnymi.

Oferujemy proste czujniki wraz z przenośnym urządzeniem do pomiaru szybkości korozji zarowno w terenie jak i w laboratorium, a także wykonujemy stacjonarne instalacje pomiaru szybkości korozji składające się z wielu czujników sterowane automatycznie i przesyłające wyniki telemetrycznie.

W naszej ofercie znajduje się ręczny, bateryjnie zasilany miernik szybkości korozji LPR MOP-X1.

Miernik szybkości korozji LPR MOP-X1

Miernik szybkości korozji LPR MOP-X1

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami: