Ekspertyzy i doradztwo

Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z korozją.

Diagnozujemy przyczynę wystąpienia problemu korozyjnego oraz ustalamy jak usunąć ją oraz efekt korozji.

Bardzo częstą przyczyną wystapienia korozji są projekty nie uwzględniające czynników korozyjnych, dlatego już na etapie projektowania instalacji lub konstrukcji służymy doradztwem.

Przeprowadzamy ekspertyzy laboratoryjne i terenowe przydatności danego materiału w danych warunkach zewnętrznych.